BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
DYREKCJA JEDNOSTKI I JEJ KOMPETENCJE

Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz

Dyrektor - mgr Lidia Nastuła

Do kompetencji Dyrektora Domu należy:
1) zatwierdzanie projektów planów wydatkowania środków przeznaczonych na działalność merytoryczną Domu;
2) zatwierdzanie planów wydatkowania środków na utrzymanie i rozwój zaplecza, a w tym środków na inwestycje oraz utrzymanie obiektu i jego wyposażenia;
3) opracowywanie regulaminów określających szczegółową organizację i działanie Domu, prawa i obowiązki jego mieszkańców oraz regulacje dotyczące finansowania zadań;
4) organizacja pracy Domu i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników
5) ustalanie w formie zarządzeń wewnętrznych szczegółową strukturę organizacyjną Domu oraz zasady organizacji pracy
6) wykonywanie czynności ze stosunku pracy, a w szczególności zatrudnianie pracowników.
Dyrektor jest ich przełożonym oraz nadzoruje wszelkie działania dotyczące
stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
7) podejmowanie decyzji w sprawie zasad wynagradzania pracowników, w sprawach nagród i kar, w przypadku pracowników podległych kierownikom - na wniosek kierownika, a w przypadku głównego księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk z własnej inicjatywy
8) ustalanie indywidualnych zakresów czynności pracowników, a także ich praw i obowiązków
9) określanie dodatkowych zadań dla działów w formie poleceń służbowych.


 Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
1) głównego księgowego
2) kierownika Działu Pracy Socjalnej
3) kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego
4) pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.
W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje osoba przez niego wyznaczona.osoba odpowiedzialna za treść: Kupny Katarzyna, dnia: 2007-04-12
utworzony: 11-04-2007 / modyfikowany: 06-07-2015
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018