BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
TRYB DZIAŁANIA

 

Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie działa w oparciu o obowiązujące prawo, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o samorządzie powiatowym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o rachunkowości,

- ustawa o zamówieniach publicznych,

- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,

- Kodeks Pracy,

- Statut,

- Regulamin Organizacyjny.

 

Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie świadczy usługi:

 • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

-          miejsce zamieszkania;

-          odzież i wyżywienie;

-          utrzymanie czystości;

 • opiekuńcze polegające na:

-          udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

-          podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;

-          udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

-          zapewnieniu pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych

 • wspomagające polegające na:

-          umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej

-          umożliwieniu swobodnego zaspakajania realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych

-          zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców

-          stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

-          działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości

-          pomocy mieszkańcowi w umożliwieniu mu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny

 • Dom umożliwia podjęcie i kontynuowanie przez mieszkańców nauki, zgodnie z ich uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • Zakres wyżej wymienionych usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.
 • Wydatki związane z zapewnieniem potrzeb zdrowotnych Dom pokrywa na poziomie kosztów uwzględniających uprawnienia mieszkańców wynikające z odrębnych przepisów.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Paździor, dnia: 2012-12-20
utworzony: 20-12-2012 / modyfikowany: 15-01-2013
wprowadził(a): Magdalena Paździor
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018