BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUS PRAWNY

  Dom Pomocy Społecznej „Republika” jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

Dom działa na podstawie zezwolenia Wojewody Śląskiego nr PS/II/9013/11/3/07 z dnia 31 grudnia 2007r.

  Dom jest placówką stacjonarną, koedukacyjną, przeznaczoną dla 97 osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dom realizuje swoje zadania w siedzibie placówki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej 4 oraz w filii zlokalizowanej w mieszkaniu komunalnym w centrum miasta przy ul Wolności.

  Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie działa w oparciu o obowiązujące prawo, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o samorządzie powiatowym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o rachunkowości,

- ustawa o zamówieniach publicznych,

- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,

- Kodeks Pracy,

- Statut,

- Regulamin Organizacyjny.

 osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Paździor, dnia: 2012-12-21
utworzony: 21-12-2012 / modyfikowany: 19-08-2016
wprowadził(a): Magdalena Paździor
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018