BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIA

Treść strony

wersja do druku
OGŁOSZENIA O PRACĘ

      Aktualne nabory: KUCHARZ, POKOJOWA  

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – kucharz w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           kucharz

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy ( zatrudnienie od 01.05.2018r)

Wymagania                              -           preferowane wykształcenie – zawodowe techniczne dyplom w zawodzie: kucharz, gastronom, technik żywienia                                                                -       komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność                                                                                                                                                         

Zakres zadań na stanowisku      -          

                                                           -przestrzeganie ilościowego, jakościowego higienicznego i terminowego przygotowania posiłków,

                                                           - przygotowywania i rozdzielanie posiłków zgodnie z jadłospisami

                                                           - stosowanie norm i instrukcji GMP, GHP- dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki  higienicznej

                                                           - prowadzenie dokumentacji bloku żywieniowego

                                                           - opracowywanie kalkulacji stawki żywieniowej z uwzględnieniem norm żywieniowych oraz okresowa jej

                                                           - opracowywanie dziennych i dekadowych jadłospisów z uwzględnieniem lekarskich zleceń dietetycznych

                                                           - sporządzanie dziennych zestawień rozchodu artykułów żywnościowych

                                                           - nadzór nad przyjmowanymi darami żywnościowymi w zakresie  terminów przydatności i potrzeb

 

 

Składanie ofert                                     Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw                                                                               potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

 

Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika” do 28.02.2018r

kontakt telefoniczny 32 24 59 065 w 33 z Ludmiłą Walczak inspektorem d/s. pracowniczych

 

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pokojowa w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           pokojowa

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy (umowa na czas określony)

Wymagania                              -           wykształcenie- gimnazjalne, podstawowe                                                                                                                                                                                                      -           komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność                                                                                                                               

Zakres zadań na stanowisku                  - wykonywanie prac porządkowych, higieniczno -  sanitarnych   

                                                            w pokojach mieszkańców, sanitariatach, łazienkach, aneksach  wypoczynkowych i jadalnych

                                                           - dbanie o wysoką jakość wykonanej pracy,

                                                           - wspomaganie opiekunów przy wykonywaniu czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych  

                                                                 

Składanie ofert                                     Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie  świadectw pracy, kserokopie  świadectw szkolnych

 

 

Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika” do 28.02.2018r

kontakt telefoniczny 32 24 59 065 w 33 z Ludmiłą Walczak inspektorem d/s. pracowniczych

 

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 


 osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Nastuła, dnia: 2018-02-07
utworzony: 11-04-2007 / modyfikowany: 07-02-2018
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018